ข่าวประชาสัมพันธ์
14
พ.ค.
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556
By นางสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 14-05-2014 11:32:24
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม พร้อมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 ณ อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี (ทุ่งหันตรา) พระนครศรีอยุธยา โดยมี ผศ.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ,ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บุคลากร เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานในครั้งนี้

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th