ข่าวประชาสัมพันธ์
14
พ.ค.
โครงการอบรมการพัฒนาลักษณะผู้นำเยาวชน
By นางสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 14-05-2014 11:39:37
วันที่ 13 ธันวาคม 2556 เวลา 08.00-16.30 น. ณ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" จังหวัดอ่างทอง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก จังหวัดอ่างทอง จัดโครงการอบรมการพัฒนาลักษณะผู้นำเยาวชน ,รักและภาคภูมิใจในวิเศษชัยชาญ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th