ข่าวประชาสัมพันธ์
14
พ.ค.
โครงการบริการวิชาการ โครงการตามพระราชดำริ กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้และทักษะเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการกิน
By นางสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 14-05-2014 12:01:33
วันพฤหัสบดีที่ 13 – วันศุกรฺที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2557 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดโครงการบริการวิชาการ โครงการตามพระราชดำริ กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้และทักษะเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการกิน รุ่นที่ 1 ณ โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง ,รุ่นที่ 2 ณ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม อำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนางสาวเกษรา ศรีวิเชียร เป็นวิทยากร กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีความรู้ในการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และมีพฤติกรรมการกินที่ถูกต้อง มีผู้เข้าอบรมจำนวน 63 คน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th