ข่าวประชาสัมพันธ์
14
พ.ค.
ประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา 2557
By นางสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 14-05-2014 12:31:05
วันพุธที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2557 เวลา 10.00 น. ด้วยบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย ระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา จะสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคม 2557 นี้ ยังคงดำเนินต่อไปอย่างเป็นทางการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงได้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อร่าง บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ และประชุมปรึกษาหารือกรดำเนินงาน กิจกรรมเครือข่าย สกอ. ของกลุ่มศรีอยุธยา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th