ข่าวประชาสัมพันธ์
1
ต.ค.
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุม โครงการ“พัฒนาตำราวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 111 ปี มหาวิทยาลัย”
By นางสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 01-10-2014 15:02:42
สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเรียนเชิญคณาจารย์ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ“พัฒนาตำราวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 111 ปี มหาวิทยาลัย” เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับ 1.การดำเนินโครงการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 2.การติดตามความก้าวหน้า ภายหลังการทำ workshop ที่โรงแรมไอบิส อำเภอหัวหิน ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 11.30 น. ณ ห้อง 3013 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th