ข่าวประชาสัมพันธ์
4
พ.ย.
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุม โครงการ“พัฒนาตำราวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 111 ปี มหาวิทยาลัย” การประชุม ในวันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
By นางสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 04-11-2014 09:39:07
วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 11.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมโครงการ “พัฒนาตำราวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 111 ปีของมหาวิทยาลัย” เพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดทำตำราวิชาการ และเพื่อให้การดำเนินโครงการฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามที่ได้กำหนดไว้ ณ ห้องอยุธยา-โปรตุเกส อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประธานกลุ่มย่อยโครงการฯ เป็นประธานดำเนินการประชุม มีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 11 คน ดาวน์โหลด รูปแบบการเขียนตำรา111ปี (B5) แบบ ไฟล์ Word ได้ที่ link website ด้านล่างนี้ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- http://www.4shared.com/office/5kYMRO29ba/_B5_3112014.html

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th