ข่าวประชาสัมพันธ์
2
ธ.ค.
ทุนวิจัย UNESCO/Keizo Obuchi Research Fellowships Programme (UNESCO/Japan Young Researchers' Fellowship Programme)
By นางสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 02-12-2014 16:27:32

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th